Usługi związane z sieciami komputerowymi


Nazwa usługi Info
Testy urządzeń sieciowych
Konfiguracja routera + zabezpipeczenie dostępu hasłem
Montaż okablowania strukturalnego sieci
Montaż urzadzeń aktywnych sieci
(Routery, Switche, Bramki VOIP)
Konfiguracja sieciowa komputera
Projektowanie i kosztorys sieci komputerowych